Chừng nào biển sạch?

“Phọt mô sa, phọt mô sa
Một năm đau đớn nước nhà tan hoang” (Trần Bang)

0211

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: