NGÀNH THUỐC…

Thế giới sẽ phải đốt sạch sách thuốc…

Ngành Du Lịch nước nhà đang ráo riết chuẩn bị đổi mới hồi hai câu khẩu hiệu “Việt Nam Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn” bằng các khẩu hiệu “VIỆT NAM CÁC GIẢI NOBEL TIỀM ẨN” / “VIỆT NAM THẦN Y THÁNH KHẤU” / “HÃY GHÉ THĂM HOA ĐÀ BIỂN THƯỚC VIỆT NAM” / “VIỆT NAM, CÁI RỐN CỦA VŨ TRỤ VỀ THUỐC (phiện & nổ)”…

#dinhlathang #nobelyhoc

0203

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: