Thương trẻ…

Lần trang sách cũ: “Bác Hồ rất thương trẻ em”
(Ảnh: Lê Trọng Hiếu)

0201

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: