Nhắn lũ nghiện…

“Bauxite Tây Nguyên hút ngân sách ( máu và mồ hôi của dân Việt Nam), mà nó còn sẽ giết người bằng ô nhiễm môi trường nước, không khí bởi bụi, bùn đỏ, xút…. Thầy giáo Đinh Đăng Định cũng đã chết (4/2014) vì nó” (Nguyễn Thúy Hạnh)

0199

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: