Bật tới bến, Cự nhé!

Báo tỉnh mở màn/chuyển cảnh dậu đổ bìm leo. ĐBQH Phạm Văn Hòa đang có chỉ đạo đèn xanh chớp nháy  huơ gậy đập phủ đầu đồng viện, không cần biết Võ Kim Cự vẫn còn là Uỷ Viên Kinh Tế của Quốc Hội. Làm sao Cự chịu nổi khâu vắt chanh bỏ vỏ/qua cầu rút ván/cùng đường thí chốt này? Hãy thổi còi tập họp đàn em và bật lại tới bến, Cự nhé!

#vokimcu #formosaht

0202

 

1 Comment

  1. […] via Bật tới bến, Cự nhé! — đinh tấn lực […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: