Chỉ chưa rõ…

Chưa rõ do đâu mà các đại công ty quốc doanh thua lỗ này dính vào các trọng án. Chẳng rõ bằng cách nào mà nó chằng chịt thành hệ thống lưới nhện từ đảng qua chính phủ, quốc hội và MTTQ. Cũng chẳng rõ nó có liên hệ hữu cơ thế nào mà khiến ngân khố rỗng không… Không thể nào một nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN quang vinh muôn năm lại có thể đẻ ra loại doanh nghiệp thua lỗ muôn năm như này. Đề nghị làm rõ luôn mối tương quan máu thịt giữa quốc doanh thua lỗ toàn phương vị với nguy cơ sụp đổ toàn chế độ!

#nguyenphutrong #quocdoanhthualo

0196

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: