Vua một cõi khỏi đàm tiếu hôi phi…

Có thật $$$ là động cơ duy nhất? Có thật quyền lực của nơi làm ra tiền là 1 động cơ khác? Có thật dụng tâm là 1 đe dọa sinh tử nhắm vào 1 nhà nước cạn kiệt ngân sách và 1 hệ thống đảng đang tứ bề phân hóa? Có thật là Đinh La Thăng chẳng coi tể tướng ra gì?

#dinhlathang #vuongquyenrieng

0179

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: