Đóng cửa Formosa!

LAM TRƯỜNG ĐÃ NÓI GÌ VỀ FORMOSA?
“Chúng ta sẽ sống sao??? Khỏe mạnh hay bạo bệnh chúng ta chỉ được chọn một. Có người nói phải giữ nhà máy Formosa để phát triển kinh tế đất nước, chúng ta có thật sự phải chấp nhận trả một cái giá đắt như vậy để đổi lấy cái lợi kinh tế chưa chắc là có hay không?… Với Trường thấy có hại là không đụnh tới. Formosa chỉ chó thể ĐÓNG CỬA!” (Lam Trường)

#dongcua #formosaht #lamtruong

0169-lamtruong

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: