Vãi linh hồn…

“Hiệu trưởng là linh hồn của nhà trường”. Chẳng khác nào “Tổng Bí Thư là linh hồn của đảng” hay “Thủ tướng là linh hồn của chính phủ”. Thế, để cho phù hợp với linh hồn của nó, từ nay phải gọi cho đúng tên là đảng LÚ LẪN và chính phủ LƯƠN LẸO?

0164

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: