Phóng…

Phóng phi thuyền lên mặt trăng? Chuyện Nhỏ!
VN ta phóng giá xăng lên trời nữa kia…
#xangtanggia
(nguồn ảnh: Google)

0166

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: