Văn minh Pắc Bó!

CHXHCNVN rực rỡ toàn phần: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠT CHUẨN THỜI KỲ HANG ĐỘNG. Tự hào thay nền văn minh Pắc Bó!
#formosaht #viencongnghe #laymaunuocthai

0157

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: