Tiên sư lũ bút nô!

“Trúng đậm là chắc! Như hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều tấn cá cứ thế kéo nhau ngửa bụng nổi khắp bờ biển miền Trung.
PS: Cái hiện tượng tự nhiên bình thường này, nó chỉ xảy ra từ khi có Formosa thì phải. Thật là đội ơn Formosa, đã mang lại những cơ hội “trúng đậm” cho ngư dân VN”
fb Vu Thi Phuong Anh

#formosaht #butno

0155

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: