Lụy Tàu…

BẢO VỆ FORMOSA LÀ LỤY TÀU. Cuộc đấu tranh đã đến hồi quyết liệt. Hãy dứt điểm nhóm lợi ích phục vụ cho Tàu cộng.
(ảnh gốc: Ba Bùi – Dân Làm Báo)
#dongcua #formosaht #formosagetout

0154

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: