Như Tết!

0159

MỖI NĂM CHỈ …. MỘT LẦN !!!
(Trần Bang)

Mỗi năm:
– Formosa xả độc một lần,
– Formosa xin lỗi một lần,
– lãnh đạo chính phủ VN tha thứ Formosa một lần,
– khoảng 10 triệu dân miền trung ngắc ngoải mất kế sinh nhai, bệnh tật và… mỗi người dân cũng chết có một lần!

Formosa cát cứ 70 năm, có 70 lần xả độc, 70 lần xin lỗi… sau 70 năm thì miền Trung chỉ còn Formosa cùng vài ngàn người làm cho Formsa mà chủ yếu là người nói tiếng Tàu?

Một người điện và thề cũng chết một lần nếu nói sai, nhưng không muốn lộ danh tính vì không muốn chết trong đồn công an:

“Anh ơi cửa xả ra nước màu đỏ ( ngày 16-17/2/2017) đó là cửa xả của Formosa đó, nó nằm ở phía bắc, sát cảng nước sâu Sơn Dương của Formosa! Mấy ngày nay vùng đó cá chết nhiều, họ cho người vớt đem đi chôn”…

(Nguồn: Fb Trần Bang – ảnh: FB Việt Tân)

#formosaht #xathai #xinloi #lanhdaocsvn #thathu #baodung

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: