Tiên sư cả giuộc báo chí nhà bây!

Tiên sư bọn bút nô! Đứa xả thải khốn nạn đã đành, nhưng không bằng thằng ngậm tiền viết báo bênh vực cho động thái khốn nạn giết dân giết cá giết biển kia.

0153

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: