Thách!

“Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, không thể vì phát triển kinh tế, vì thu hút đầu tư mà bỏ qua môi trường, nhất là môi trường sống của người dân” (PLO- Nguyễn Xuân Phúc – kỳ họp thứ 2 của phiên họp thường kỳ tháng 6, 2016)

#nguyenxuanphuc #formosaht #taipham #dongcua0147

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: