Đóng cửa đi!

NGUYỄN XUÂN PHÚC, HÃY THỰC HIỆN LỜI HỨA: ĐÓNG CỬA FORMOSA.

– Tháng 4/2016 – Formosa bắt đầu xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng biển Miền Trung.

– 1/7/2016 – Ông Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn tuyên bố “Nếu Formosa tái phạm, sẽ kiên quyết đóng cửa.”

– Từ ngày 17/2/2017 – Formosa tiếp tục xả thải, tiếp tục bức tử biển Miền Trung, bức tử ngư dân Việt Nam.

Nguyễn Xuân Phúc — thực hiện lời hứa của mình đi. HÃY ĐÓNG CỬA FORMOSA.

0151

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: