Tổng Động Vật…

Sau TỔNG ĐỘNG VIÊN là TỔNG ĐỘNG VẬT. Sau “chiến thắng oanh liệt” 1979 là Mật Nghị Bán Nước Thành Đô 1990…

_1979tq-lenhtongdongvien

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: