Siêu lưu manh…

Với văn phong chân thực và giản dị, cuốn sách Đặng Tiểu Bình – Một Trí Tuệ Siêu Việt (nxb Lao Động), đã tái hiện một cách sinh động cuộc đời, thân thế và những cống hiến của Đặng Tiểu Bình cho đất nước Trung Quốc, kể cả trận đánh chiếm 6 tỉnh dọc biên Việt Nam và thành quả dời cột mốc biên giới Việt-Trung năm 1979.
#dangtieubinh #trituesieuviet #chientranhbiengioi#doicotmoc #vietnamcondo #dayvietnammotbaihoc

0140

Comments are closed.

%d bloggers like this: