Cấm nhắc! Tại sao?

Câu hỏi của mỗi tháng hai (và cả những tháng khác)…

#chientranhbiengioi

_1979tq-biengioi001

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: