Hèn cực!

Tận cùng hèn hạ: Những bia cũ có cụm từ “quân TQ” bị đục bỏ. Những bia mới chỉ dám khắc “quân xâm lược” mà chẳng dám nêu đích danh bọn bành trướng bá quyền Trung quốc. BẠN THẤY CHÚNG HÈN NHƯ THẾ THÌ CÓ XỨNG ĐÁNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG?
#tutru #lanhdaocsvn #hen voigiac #acvoidan

0139

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: