Phi lý…

“Khi bắt tôi họ lấy của tôi chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Khi ra tòa họ không trả. Khi về đến đây họ nói công an Tiểu Cần giữ. Khi hỏi công an Tiểu Cần thì họ nói không có. Hiện tại thì tôi không có một giấy tờ gì hết. Bất kể lúc nào họ cũng có thể bắt tôi vì một tội vô lý nào đó” (Đoàn Huy Chương)

#doanhuychuong

0130b

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: