Làm sao?

Làm sao giấu được nỗi buồn?
(Thơ Gia Nguyễn, sưu tầm trên mạng)

0136

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: