Để tang…

Cho Vũng Áng, cho Hà Tĩnh, cho Song Ngọc, cho lãnh đạo các cấp…

0132

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: