Xài sang..

Nhà nước ta xài sang vô đối: Dám hy sinh 1 chiếc BMW để chứng minh cái chủ nghĩa Chí Phèo Ăn Vạ với dân…

#nhanuoc #chipheo #anva

0131

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: