Trốn đâu rồi?

Gần 1000 cơ quan thông tấn, báo, đài. Không một nơi nào đưa tìn về cuộc tuần hành của bà con miền Trung đi kiện Formosa ngày hôm nay.
Làm truyền thông mà để mất chức năng thông tin chẳng hoá ra các anh như những người câm sao?
Nguồn: Phạm Minh Hoàng

0115

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: