Tình thư Lý Thụy

Nhân ngày Valentine’s đổ máu ở Hà Tĩnh, chợt nhớ tới bức tình thư thắm thiết của Lý Thụy gửi Tăng Tuyết Minh năm nào… (hiện được lưu trữ tại C.A.O.M. (Aix en Provence). Nguồn: Daniel Hémery)

0124

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: