Tại sao đánh dân?

0127

Các người và gia đình con cái các người đều là nạn nhân của thảm họa môi trường này, các người có biết không?
Đời sống của các người, dù có khá hơn người dân, nhưng cũng cực kỳ bần hàn so với các quan tham cấp tỉnh, cấp thành phố và các cấp cao hơn nữa. Các người và con cháu các người vẫn phải ăn những thực phẩm độc hại, hít thở môi trường độc hại, và sẽ bị bệnh tật khi sống trong môi trường độc hại chẳng hơn gì người dân.
Vậy, tại sao các người lại đánh dân, khi họ đi tìm công lý cho cả các người nữa. Tại sao các người lại u mê hèn hạ đến vậy? Hãy mở mắt, mở lòng mà nhìn dân mình đi!

Nguồn: Diem Huong Pham

Advertisements

1 Comment

  1. […] Tại sao đánh dân? (Diem Huong Pham/ Đinh Tấn Lực’s Blog) – Các người và gia đình con cái các người đều là nạn nhân của thảm họa môi trường này, các người có biết không? […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: