Lạ lắm…

Lạ lắm nhưng là chính chúng ta đấy. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu trong thế giới văn minh thế kỷ 21?

Ảnh : Có thể bạn chưa biết

0123

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: