Không thể quên được…

Khắc ghi ngày Valentine’s 2017… Không quên Tố Hữu và những cái đầu xây đắp công danh tiền tài bằng máu của dân, lại còn tụng ca những máu nở hoa…

0120

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: