Formosa chủ nghĩa…

Thanh niên bị đánh.
Trung niên bị đánh.
Người tàn tật một chân cũng bị chúng đánh. 😡

Hiện tại đoàn người kiện Formosa đã tạm thời trú ẩn tại nhà thờ Đông Tháp, Giáo phận Vinh.

0114

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: