Chống dân là hết thời…

Tình hình Song Ngọc khiếu kiện Formosa: Công an đang ra sức ngăn cản, và phân làn ô tô riêng, bắt đoàn dân kiện Formosa đi riêng một làn để dễ bề ngăn chặn, đánh đập. Hiện tại rất đông công an đang chặn đoàn người kiện Formosa tại Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An.

Công an được huy động lên tới vài trăm, theo thông tin được biết thì họ dùng dây thép gai chặn phía trước. Có nhiều người dân bị chặn và đánh.

Nguồn: FB Sơn Văn Lê

0117

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: