Bố đã làm gì?

0125

DÂN QUÊ TÔI ĐI TÌM CÔNG LÝ
HÀ CỚ GÌ MÀ ĐÁNH CHẲNG NƯƠNG TAY?

Tôi lớn lên là nhờ vào biển cả
Bao tháng ngày vất vã ngoài khơi xa
Gia đình tôi sống vào nghề đánh cá
Nuôi đàn em nheo nhóc sống qua ngày

Rồi một hôm formosa xả thải
Giết 4 vùng biển chết bởi vì ai?
Dân quê tôi đi tìm đòi công lý
Hà cớ gì mà đánh chẳng nương tay.

Sao không ngon ra Hoàng Sa dành lại
Mà bám bờ bảo vệ giặc mosa
Để chúng mang bao nhiêu là chất độc
Giết đồng bào dân tộc giống rồng tiên.

Nhận đền bù 500 triệu mỹ kim
Để đổi lấy một thiên nhiên hùng vĩ
Đảng đúng là đỉnh cao của mưu trí
Rồi sau này đất nước sẽ về đâu?

(Nguyễn phong) 15/02/2017

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: