Bao nhiêu bia ghi tội?

Những từ ngữ trên tấm bia ghi nhớ tội ác còn sót lại ở Tổng Chúp là không đủ, và không bao giờ là đủ để diễn tả hết sự bạo tàn của quân xâm lược Trung Quốc.

Thời nay cần bao nhiêu bia ghi lại tội ác của lũ côn đồ tay sai của bọn bá quyền TQ?

_1979tq-toiaccuatq

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: