ngắc ngoải ngậm ngùi…

Năm 2016, đảng CS Úc tuyên bố ì xèo là sẽ có ứng cử viên tham gia tranh cử ở tất cả các tiểu bang nhưng rồi chẳng thấy ai. Tổng số phiếu mà đảng CS Úc được nhận trong các kỳ bầu cử chưa bao giờ vượt qua được con số 1%!!…

Thế mới biết, dân trí cao thì chẳng cần cấm đoán làm chi cho mệt. Tha hồ cho đảng CS hoạt động và vận động tranh cử, dân cóc thèm nghe cóc thèm bầu thì cứ thế mà ngắc ngoải thêm vài chục năm nữa cũng chả sao!! :v

(Nguồn: Fb Ngọc Nhi Nguyễn)

#dangcsUc

0109

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: