Chống dân…

Bà con Giáo xứ Song Ngọc đi kiện Formosa hôm nay, 14/2/2017. CÔNG AN & AN NINH cũng dàn trận chống dân…

#songngoc #kienformosa

0112

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: