Mắm Lú Lâu Năm…

Tổng bí không biết ngồi đâu – Nhận trong hũ mắm 87 năm thành dòi

_mamlulaunam

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: