Lột nhãn…

Hãy lột nhãn nó…

#nguyễn phú trọng

_fuckcommunism9

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: