Cường quốc…

“Trước năm 1975, đất nước này không có nhiều dân oan như bây giờ, nhưng bây giờ 63 tỉnh thành đều trở thành cường quốc dân oan. Điều đó có khiến cho những người lãnh đạo mà mỗi khi nói đến vấn đề cần lấy lại niềm tin trong nhân dân, cần lấy dân làm gốc, thì họ suy nghĩ gì không?’ (Bùi Thị Minh Hằng)

#buithiminhhang #vncuongquocdanoan

0106

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: