Cụ Trị?

“Nỗi sợ khi được đẩy lên đỉnh điểm có thể làm tê liệt lý trí và mang lại sự tuân phục…” (Mạnh Kim)

Sát nhất nhân, vạn nhân cụ. Cai trị bằng nỗi sợ có được gọi là Cụ Trị?

0104

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: