Cơ hội chót…

Cơ hội chót cho nhà nước hồi đáp, trước khi giáo dân Song Ngọc và ngư dân ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, tỉnh Nghệ An xuống đường đi nạp đơn khởi kiện Formosa ngày 14/02/2017.

#formosaht

0102

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: