Bởi Dân, Do Dân, Vì Dân…

Dân Hà Tĩnh đang rải cá chặn đường quốc lộ biểu tình chống Formosa. Dân phẫn nộ vì chủ tịch thị xã Kỳ Anh lên báo vu khống cá chết là do dân.

(Nguồn: Paul Trần Minh Nhật)
(Ảnh: GNsP)

0094

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: