CHIA ĐỀU HƠN NỮA?

2006:UV/TW quay cóp bài bị bắt quả tang
2016:Bị Kỷ Luật thành Bộ trưởng TB-LĐXH
2017: Chỉ đạo toàn ngành phải nghiêm giữ Kỷ Luật
để sớm giải quyết Món Nợ Với Người Có Công.
* Câu hỏi: LÀM SAO CHIA ĐỀU HƠN NỮA ĐỊA BÀN THAM NHŨNG CHO NGƯỜI CÓ CÔNG HAY GIA TỘC NGƯỜI CÓ CÔNG?
#lanhdaocsvn #kyluat #daongocdung #nguoicocong

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: