Chỉ nên nhớ lấy điều tốt…

Hết tiền, thôi tổ chức sinh nhật, cũng là điều tốt.
Hết thời, thôi cầm quyền, mới là điều tốt nhất.
#tuyengiaochidao #chinhodieutot #hettien #hetthoi
(Bắt ý từ stt của FB Lê Khánh Hùng)

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: