Vũ Đại!

Nhiệt liệt hoan hô Vũ Đại! Vũ Đại! Vũ Đại!

Image may contain: one or more people and text
Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm

“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ [vũ] đại!”
– Hồ Chí Minh

(Báo Nhân dân, số 2121, ngày 7-1-1960)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: