khẩu hiệu 3/2

Này thì bác. Này thì đảng. Này thì khẩu hiệu happy birthday…
nguồn: Vũ Tuân #hochiminh #khongcogi

Image may contain: drawing
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: