Cờng Quốc… nhậu!

“Tháng 9/2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt ‘Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035’… Theo đó, đến năm 2035, Việt Nam phải sản xuất khoảng 5.5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu…. Ngành bia rượu Việt Nam trong những năm qua phát triển theo đúng quy hoạch của nhà nước” (Lê Văn Ðược, đại diện Hiệp Hội Bia Rượu VN)
#biaruouvn #cuongquocnhau

Image may contain: drink and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: