Bao cmn Dung…

“…Đó chính là văn hóa kinh doanh của người Việt – bao dung và chia sẻ, thể hiện trong cách làm ăn có trách nhiệm, sản phẩm kinh doanh thân thiện, nhân văn, bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người…” (Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
“Tôi thì ao ước phải chi các vị lãnh đạo cộng sản, sếp của ông Lộc, cũng đưa ra khái niệm về “nền chính trị bao dung” với nội hàm như ông mô tả, như tính nhân văn, trách nhiệm, bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người, v.v…, thì nhân dân Việt Nam may mắn siết bao và đất nước đâu đến nỗi lụn bại như ngày nay” (LS Lê Công Định)
#kinhtebaodung #chinhtribaodung
…Còn FB Thiều Quang Thắng giải thích rốt ráo như này:

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: