Không sai trật vào đâu!

Lượm được cái ảnh pa-nô chế lại từ 1comment của Shitminh Cáo Hồ trên trang nhà Ngo Du Trung… Thấy khẩu hiệu thiệt hay, không sai trật vào đâu! Mỹ cũng bảo y vậy.

Image may contain: 2 people, bicycle and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: