Bảnh

Nhân đọc tin có đứa đóng tuồng đi xe buýt đầu năm, chợt nhớ tới một thằng lú khác, mà chẳng biết bên nào 8 lạng bên nào nửa cân…
#nguyenphutrong #dixebuytchuctetdan

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: